Informatie

Het Hart van Poortugaal is een initiatief voortgekomen uit de behoefte om initiatieven en activiteiten; georganiseerd in Poortugaal – Albrandswaard, beter onder de aandacht te brengen.

Er zijn zoveel lokale initiatieven die niet bekend zijn bij een groot publiek. Daar is deze website een podium voor. Daarnaast; door elkaar te leren kennen en samenwerking te stimuleren, kan er een grotere doelgroep bereikt en aangesproken worden, waardoor doelen optimaal gerealiseerd kunnen worden. En door samenwerking wordt organiseren van activiteiten ook lichter

Er zijn vier pijlers waarop de activiteiten gericht zijn:

Beweging
Gezonde voeding
Integratie
Vereenzaming

Twee wekelijks wordt er een nieuwe kalender opgesteld en verspreid met de activiteiten die zullen plaatsvinden.