Campagne bloeddruk meten geannuleerd

In verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft de Hartstichting helaas moeten besluiten dat de campagne niet door zal gaan in de periode van 11 tot en met 16 mei.

Gezien de ontwikkelingen rondom het virus is het niet langer verantwoord en gepast om begeleiders van en bezoekers aan meetpunten bloot te stellen aan fysiek contact met anderen. Bij meetpunten is dit onvermijdelijk.

Wij hopen op uw begrip. Samen met de Hartstichting wordt onderzocht of de campagne op een later moment in het jaar alsnog kan plaatsvinden. U wordt hierover uiteraard geïnformeerd.

Albrandswaard Helpt!

Albrandswaard Helpt! is het nieuwe initiatief van SWA die nu vervroegd wordt opgezet. Want hoe mooi is het om juist nu naar elkaar om te zien en de eenzaamheid onder de oudere en kwetsbare inwoners te bestrijden!

Na de landelijke oproep om het sociaal contact met ouderen en kwetsbare inwoners zoveel mogelijk te vermijden om zo het coronavirus niet verder te verspreiden, dreigt de eenzaamheid onder deze groep nog groter te worden! Bezoekjes worden afgezegd, hun vaste activiteiten gaan niet door en er heerst angst om de deur uit te gaan en ziek te worden.

Albrandswaard Helpt! doet een beroep op de inwoners van Albrandswaard, om juist in deze onzekere tijd, extra aandacht te besteden aan onze kwetsbare medebewoners. Sociale contacten zijn voor veel mensen heel belangrijk. Dus stuur wat vaker een kaartje, doe een boodschap, laat de hond uit of bel iemand uit je omgeving die wel wat aanspraak kan gebruiken.

Hoe gaan we dit vormgeven?

Ken je iemand in je omgeving die hiervoor in aanmerking komt, wijs ze dan op dit initiatief! Elke werkdag staan onze medewerkers klaar met een luisterend oor. Of geef iemand op die deze hulp kan gebruiken. Wij zullen vertrouwelijk omgaan met de privacy.

En misschien wilt u zelf ook een steentje bijdragen dan horen we dat ook graag.

We zoeken vrijwilligers om:

 • Te bellen naar kwetsbare inwoners
 • Een boodschapje te willen doen
 • Hond uit te laten
 • Voor het sturen van kaartjes. (kaartjes worden ter beschikking gesteld)

Wij zorgen dat je aan iemand wordt gekoppeld die dit goed kan gebruiken. Samen staan we sterk tegen eenzaamheid. En dat is ook wat Albrandswaard Helpt! wil uitdragen. We zijn er voor en door inwoners van Albrandswaard.

Voor meer informatie en aanmelden mail naar vpa@welzijnalbrandswaard.nl of bel naar tel. 010-5018322 van ma. t/m do. van 9.00 – 15.00 uur en op vrijdag van 9.00 – 12.00 uur

Welke activiteiten vanuit SWA gaan tot 6 april niet door of worden verplaatst:

 • Het inloopspreekuur van Vraagwijzer. Vraagwijzer probeert op werkdagen inwoners zo goed als kan telefonisch te helpen op tel. 010-5011222
 • Alle gezamenlijke activiteiten en huisbezoeken van steunpunt Mantelzorg. Wel is er telefonisch spreekuur op maandag, dinsdag en donderdag tussen 10 – 12 uur.
 • Afhaalpunten Bibliotheek in de wijkcentra
 • Alle vaste activiteiten in de wijkcentra en het Lokaal
 • Inloop van het Boerderijtje
 • Handwerkclub
 • Schilderclub
 • Hulp bij belastingaangifte
 • Bezoek van maatjes aan huis
 • Duo-fiets
 • Automaatje
 • Huisbezoeken 75+
 • 50+ en meer groep
 • Restaurants de Ontmoeting
 • Seniorweb
 • Repaircafe
 • Nieuwkomerssport
 • Lenteloop