Nieuwsbrief OVA juni 2022

Hierbij de OVA Nieuwsbrief voor juni 2022, er staat weer voldoende informatie over onze activiteiten in de maand juni, wij hebben voor onze maandelijkse bijeenkomst op dinsdag 14 juni aanstaande het Koor Nieuw Zuid kunnen contracteren.

Bijzonder is dat dit koor de opbrengsten van hun optreden, na aftrek van kosten, geheel overmaken aan goede doelen, wij wensen u veel leesplezier.