Nieuwsbrief OVA juni 2022

Hierbij de OVA Nieuwsbrief voor juni 2022, er staat weer voldoende informatie over onze activiteiten in de maand juni, wij hebben voor onze maandelijkse bijeenkomst op dinsdag 14 juni aanstaande het Koor Nieuw Zuid kunnen contracteren.

Bijzonder is dat dit koor de opbrengsten van hun optreden, na aftrek van kosten, geheel overmaken aan goede doelen, wij wensen u veel leesplezier.

3 juni Ontmoetingsmiddag voor ouderen

De Protestantse gemeente Poortugaal organiseert een gezellige Ontmoetingsmiddag voor ouderen (70+)

Gemeenteleden maar ook niet-gemeenteleden zijn vrijdag 3 juni om 14.30 u. van harte welkom in gebouw De Haven, Emmastraat 9. .  Aanmelden is niet nodig en voor vervoer kan worden gezorgd. Informatie bij het pastoraat